OM NETVÆRKET

Netværket ønsker at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om verdensmålene, som vedrører alle. Hvis vi skal nå målene, kræver det handling på alle niveauer. Med netværket får vi en platform for samarbejde med fx civilsamfundet, erhvervslivet og andre, der har interesse i det.

Formål

 

Formålet med Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål (netværket) er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt ved at:

  • Bidrage til videndeling og debat omkring 2030-dagsordenen og dermed øge kendskabet til verdensmålene i Folketinget og i offentligheden;

 

  • Fremme fokus på verdensmålene som en dansk prioritet gennem arbejdet i Folketinget, Europarådet, Nordisk Råd, IPU, diverse FN fora og andre passende fora;

 

  • Indgå i regelmæssig dialog med den ansvarlige minister om den danske handlingsplan for verdensmålene og implementeringen af 2030-dagsordenen generelt.


Organisering

Medlemmer af netværket er danske folketingsmedlemmer fra samtlige af de danske partier i Folketinget. Netværket vælger på sit første møde i et nyt folketingsår en formand/kvinde og næstformand/kvinde. Alle medlemmer af netværket har en stemme.

 

Der bliver nedsat en styregruppe med et medlem fra hvert parti, som sammen med formandskabet varetager den løbende dialog om netværkets aktiviteter.

 

Globalt Fokus fungerer som sekretariat for netværket og bistår med at facilitere møder og arrangementer, koordinere besøg, kontakt til andre aktører, videndeling mv.

Varetagelsen af sekretariatet baserer sig på Globalt Fokus langvarige samarbejde med 92-gruppen, som også vil spille en central rolle i netværkets arbejde.

Der etableres ligeledes en koordinationsgruppe med en række relevante aktører, der vil blive udvalgt i samarbejde med netværkets formand/styregruppe, og som vil kunne bidrage med inputs og forslag til det tværpolitiske netværk.

© 2030netvaerket.dk