2030-PANELET

2030-panelet er etableret af Folketingets 2030-netværk i juni 2017. Panelet mødes 4 gange årligt samt afholder møder og arrangementer i samarbejde med 2030-netværket.

 

Formålet med 2030-panelet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner.

 

2030-panelet kan tage selvstændige initiativer og er ikke underlagt politisk instruktion fra netværket.


Organisering

Panelet består af 21 stærke profiler udpeget af 2030-netværket som repræsentanter for væsentlige aktører i det danske samfund eller i kraft af deres personlige kapacitet og viden om implementering og opfyldelse af FN's verdensmål nationalt og globalt.

 

Professor emeritus ved Århus Universitet, Steen Hildebrandt, er valgt som formand for panelet.

Sekretariatsfunktionen varetages af Globalt Fokus, der bistår med at facilitere møder og arrangementer, koordinere besøg, kontakt til andre aktører, videndeling mv.

Medlemmer

Anja Philip

Formand, Forbrugerrådet Tænk
 

Clara Halvorsen

Bestyrelsesmedlem, Dansk Ungdoms Fællesråd

Jonas Christoffersen

Direktør, Institut for Menneskerettigheder

Lene Dammand Lund

Rektor, KADK

Mikkel Stenbæk
Hansen

Direktør for Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

Simon Hansen

Regionsdirektør, C40

Thomas Ravn- Pedersen

Direktør, Verdens Bedste Nyheder

Arne Grevsen

Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Flemming Nør-
Pedersen

Direktør, Landbrug & Fødevarer

Kathrine Richardson

Professor, Københavns Universitet

Lisbeth Trinskjær

Formand, Folkehøjskolernes Forening

Rasmus Stuhr Jakobsen

Formand, Globalt Fokus

Steen Hildebrandt

Formand for 2030-Panelet
Professor emeritus, Århus Universitet

Tommy Kjelsgaard

Vicedirektør, Danske Regioner

Camilla Brückner

Direktør, UNDP’ nordiske kontor

Jesper Nygård
 

Administrerende direktør, Realdania

Laila Kildesgaard

Direktør, Kommunernes Landsforening

Malene Thiele

CSR-chef, Dansk Erhverv

Sara Krüger Falk

Direktør, Global Compact Denmark

Thomas Bustrup

Direktør, Dansk Industri

Troels Dam Christensen

Sekretariatsleder, 92-gruppen

Se pressemeddelelse vedrørende 2030-Panelets etablering her

Se pressemeddelelse vedrørende udvidelse af 2030-Panelet i april 2018 her

Kontakt

Kontakt Politisk rådgiver ved Globalt Fokus, Bjarke Vestergaard for henvendelser til eller spørgsmål om 2030-Panelet

© 2030netvaerket.dk