1/16

Nyheder

Høring om ansvarligt forbrug

24. januar 2020

Tirsdag den 14. januar afholdte 2030-Netværket høring om ansvarligt forbrug sammen med Folketingets Erhvervsudvalg, Forbrugerrådet TÆNK og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH). Gennem inspirerende oplæg og politisk debat blev der sat fokus på udfordringerne ved Danmarks forbrug, dets konsekvenser i indland/udland, hvordan forbrugsvaner kan ændres, og hvordan danske virksomheder, politikere, kommuner, NGO’er og forbrugere bidrage til et ændret og mere ansvarligt forbrug i Danmark.

”Vores mål”-projektet er skudt i gang, og du kan bidrage!

27. november 2019

2030-Panelet har igangsat udarbejdelsen af en baseline-måling for Danmarks opnåelse af verdensmålene med Danmarks Statistik som projektledere og et kommissorium med Deloitte i spidsen som leverandører. 

Please reload

Hvad er 2030-netværket?

Hvad er 2030-netværket?

Hvad er 2030-netværket?

2030-netværket består af medlemmer fra det danske Folketing, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN's verdensmål, samt at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om målene. Hvis vi skal nå målene, kræver det handling på alle niveauer. Med netværket får vi en platform for samarbejde med fx civilsamfundet, erhvervslivet og andre, der har interesse i det.​

 

Formålet med 2030-netværket er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.

Hvad er 2030-panelet?

2030-panelet er etableret af 2030-netværket i juni 2017 som et rådgivende tværsektorielt organ.

Formålet med 2030-panelet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner.

Panelet mødes flere gange årligt samt afholder møder og arrangementer i samarbejde med 2030-netværket.

© 2030netvaerket.dk