1/16

Nyheder

Nye ansigter i 2030-Panelet

​14. november 2019

2030-Netværket har valgt at foretage en mindre udskiftning i medlemsgruppen i 2030-Panelet. Pelle Pedersen (Impact Investor), Henrik Skovby (Dalberg Group) og Claus Stig Pedersen (Novozymes) træder ud af 2030-Panelet, mens vicedirektør i Danske Regioner, Tommy Kjelsgaard og formand for Folkehøjskolernes Forening, Lisbeth Trinskjær er udpeget som nye medlemmer af Panelet.

2030-Panelet inviteret til EEAC’s årsmøde i Portugal

​26. september 2019

Den 19. september 2019 blev årsmødet for The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC), afholdt i Lissabon, Portugal. Direktør i KL, Laila Kildesgaard, var som repræsentant for 2030-Panelet inviteret til at holde oplæg om Panelets arbejde på netværkets årsmøde.

Please reload

Hvad er 2030-netværket?

Hvad er 2030-netværket?

Hvad er 2030-netværket?

2030-netværket består af medlemmer fra det danske Folketing, der ønsker at samarbejde om implementeringen af FN's verdensmål, samt at skabe et forum for en bred og inkluderende debat om målene. Hvis vi skal nå målene, kræver det handling på alle niveauer. Med netværket får vi en platform for samarbejde med fx civilsamfundet, erhvervslivet og andre, der har interesse i det.​

 

Formålet med 2030-netværket er at fremme FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.

Hvad er 2030-panelet?

2030-panelet er etableret af 2030-netværket i juni 2017.

Formålet med 2030-panelet er at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde gennem analysearbejde, sparring, videndeling og møder med netværket omkring selvstændige emner.

Panelet mødes 4 gange årligt samt afholder møder og arrangementer i samarbejde med 2030-netværket.

© 2030netvaerket.dk